PROJEKT EFD np. Zawór PICO Pulse

Kontaktowy zawór dozujący PICO Pµlse® umożliwia precyzyjne nanoszenie mikrokropli i kontrolowanie uderzenia cieczy podczas dozowania linii i pasków.

Nordson EFD PICO Pulse Contact Valve


Zawór ten ma podobne zalety co zawór wtryskowy PICO Pµlse, wśród których należy wymienić:
- szybkie dozowanie ze stałą częstotliwością do 1000 Hz*,
- możliwia także dokładniejsze dozowanie kontaktowe przy niższej turbulencji, co poprawia powtarzalność nanoszenia cieczy, ich rozmieszczanie i kontrolę nad procesem.

Przeczytaj więcej o PICO Pulse

Modified by AP